I ett steg att marknadsföra och synas valde Nässjö Asfalt att sätta dekaler på sina nya bilar och Mathinic fick uppdraget att ta fram förslag på hur det kunde se ut.