WordPress 5.0 släpps idag (181207), och med det kommer några väldigt stora förändringar. WordPress 5.0 introducerar en helt ny editor. Den här nya editorn ersätter inte bara TinyMCE utan även hela sättet att redigera en sida.

Standardinställningen i WordPress är att uppdatering till ny huvudversion av WordPress (4.9, 5.0, 5.1 o.s.v.) sker först när administratören själv väljer att genomföra uppdateringen via administrationspanelen: Hem – Uppdateringar.

Förutom att WordPress 5.0 innehåller nödvändiga justeringar för att WordPress ska fungera väl med PHP 7.3 (som släpps i dagarna) handlar denna version om en enda sak:
En helt ny redigeringsmiljö, baserad på innehållsblock.

Redigeraren har utvecklats och provkörts under kodnamnet ”Gutenberg”, och nu anser utvecklarna att tiden är mogen för de stora massorna att ta klivet över till den nya redigeringsmiljön.

WordPress.com har gjort en beskrivning av blockredigeraren som du hittar på https://sv.support.wordpress.com/wordpress-redigerare/

Innan du uppdaterar till WordPress 5.0 kan det vara god idé att kontrollera om dina tillägg och ditt tema är förberedda för den nya redigeraren.

I synnerhet gäller detta om din webbplats på olika sätt modifierar den normala redigeringsmiljön, t.ex. genom att lägga till extra knappar i redigeraren och liknande.

Med över 60 000 unika plugins i WordPress plugin-katalogen är det inte möjligt att testa alla plugins med den nya editorn. Aktivt underhållna plugins testas för det mesta av utvecklarna, men många plugins har inte testats, så det är upp till dig att testa om WordPress 5.0 ska fungera med dessa plugins.

Detsamma gäller teman. Många teman underhålls aktivt av sina utvecklare. I andra fall kan ett tema ha skapats som ett enda projekt för en kund och därefter utvecklas inte temat mer. Dessa teman har inte testats med Gutenberg och WordPress 5.0.

Om så skulle vara fallet kan (och bör) du fortfarande uppdatera till version 5.0, men då kan det finnas anledning att installera tillägget Classic Editor för att fortsätta med den klassiska redigeraren tills dina tillägg, ditt tema (och du själv) är ikapp.