Integritetspolicy
Denna integritetspolicy gäller för samtliga webbsidor på mathinic.se. Mathinic AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in på webbplatsen. Det gäller även egna databehandlingsavtal för produkter och tjänster som är levererade av Mathinic AB. Ta kontakt med oss för ytterligare information om villkoren som gäller för våra produkter och tjänster.

Personuppgifter som behandlas:
Mathinic AB samlar inte in personupplysningar som personnummer eller upplysningar om betalningsmedel.

Exempel på information som inhämtas:
Företagsnamn
Kontaktperson
Företagsadress/fakturaadress
Telefonnummer och e-postadress
Information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat vilka undersidor som besökt, browerinställningar och IP-adress.

Hur hämtar vi information?
Mathinic AB samlar in upplysningar genom formulär på våra webbsidor. Det är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till vissa produkter eller tjänster.

Exempel på formulär:
Kontaktformulär
När man önskar att prova en produkt eller tjänst
Vid köp av produkter eller tjänster på våra webbsidor
Vid anmälan till webinarer, kurser och konferenser
När man laddar ner dokument som t ex e-böcker från våra webbsidor
Vid anmälan att motta våra nyhetsbrev per e-post

Ändamålet med information som inhämtas
För att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster
För att kunna sända relevant information
För att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster

Vi upprättar profiler baserat på bakgrunden av informationen som inhämtas, detta för att kunna erbjuda dig de mest relevanta produkterna och ge dig en god kundservice. Profilerna baseras på den information som du frivilligt ger oss. Vi inhämtar ingen information från tredje part.

Hur lagras informationen?
Information som inhämtats genom formulär på mathinic.se lagras i vårt CRM-system, som används till automatiserad marknadsföring.

Hur tas information bort?
Information tas bort efter kundens kontakt med oss.

Utlämning av information till tredje part?
Personuppgifter delas inte ut till tredjepart, men Mathinic AB kan använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av webbplatsen. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å Mathinic AB´s vägnar.

Rättigheter
Som användare av Mathinic AB´s webbplats, mathinic.se, har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

Om du tror att Mathinic AB inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: https://www.datainspektionen.se

Kontakt
Telefon 0380-55 88 70
info@mathinic.se
Mathinic AB, Lerbacksgatan 13, 571 38 Nässjö

Kontakta oss idag!

Ring eller maila till oss, vi svarar alltid och försöker komma på lösningar som passar just dig, det ska vara enkelt att samarbeta med oss, det är ett signum som vi försöker jobba efter.

Mathinic AB
Lerbacksgatan 13
571 38 Nässjö

Telefon: 0380-55 88 70