Vi ser till att du syns.

Vi arbetar idag med många företag, både stora och små, vi har ett gott rykte om att vara noggranna och göra kostnadseffektiva lösningar som i sin tur gör det lättare för dig att skapa affärer.

Behöver ni utbildning eller inhyrd personal

Tänker ni anställa fler till marknadsavdelningen eller tänker ni nyanställa någon som tar hand om er marknadsföring? Behöver ni utbilda personalen i hur man arbetar i Photoshop, Indesign och Illustrator? Jobbar ni i DotNetNuke men det fattas kunskaper om hur man använder CMS-systemet?

Vi har lösningarna, vi kallar det för marknadsstöd. Mathinic erbjuder tre olika tjänster av marknadsstöd som vi skräddarsyr för att passa era behov.

 

  • Inhyrd marknadsavdelning
  • Utbildningar i Adobes programvaror
  • Utbildningar i WordPress eller DotNetNuke

Inhyrd marknadsavdelning

Med vår tjänst inhyrd marknadsavdelning utför vi allt arbete hos er i era lokaler, ni själva bestämmer omfattningen ni behöver hjälp med för att driva det löpande marknadsarbetet framåt och lyckas med era satsningar.

Genom att jobba ihop med Mathinic får du en egen marknadsavdelning utan att själv ha någon anställd eller ytterligare anställda, ni slipper köpa in dyra datorer och dyra programvaror, vi har redan allt som behövs.

Allt vi behöver är ett skrivbord och en stol hos er så kommer vi till er och utför arbetet på plats tillsammans med er på det viset blir vi väldigt kostnadseffektiva.

Utbildning i Adobe programvaror

Hur fungerar Photoshop? Vad använder man indesign till och vad är egentligen en vektoriserad logotyp. Mathinic har hållit utbildningar för högskoleprogram och YH-program på Träcentrum i Nässjö. Vi har även utbildat lärare som ska hålla kurser i Grafisk Design på gymnasienivå.

Vi lär ut hur man arbetar i programmen och vad krävs av en bild för att den skall kunna tryckas eller ligga på hemsidan.

Vi lär inte ut vad som är snyggt, detta är som alltid upp till betraktaren. Men vi lär ut hur programmen fungerar och vilka tekniker som krävs för olika ändamål. Den grafiska designen får du sedan själv stå för!

Utbildning i WordPress eller DNN

Vi har arbetat med DotNetNuke (DNN) sedan 2007, vi har dessutom arbetat med WordPress under flera år och är experter på verktygen och när vi producerar en ny hemsida ingår alltid en grundutbildning i verktyget i våra prisuppgifter, men vi kan även erbjuda utbildningar i DNN och WordPress till andra företag.

Utöver grundutbildningen kan vi även skapa anpassade DNN- & WordPressutbildningar för dig och ditt företag som är kan vara inriktade på exempelvis sökmotorsoptimering via verktyget, avancerad användarhantering, hur man skapar ett intranet eller extranet. Utbildningarna sker antingen hos oss eller kommer vi till er!