Likt många andra år är Mathinic delaktiga i att marknadsföra och skapa material till Eksjö Stadsfest, en stadsfest som äger rum mitt i Eksjö, bland trähus och gågator. Eksjö Stadsfest äger alltid rum sista helgen i augusti.