En levande hemsida!

Efter att hemsidan är klar och levererad kan du själv uppdatera innehållet på din webbsida utan att behöva anlita oss eller någon annan webbyrå. För att detta ska vara möjligt ingår alltid en kortare användarutbildning vid slutleverans.

Frigör tid till annat – låt oss sköta webben!

För dig som inte har möjlighet eller tid att uppdatera själv har vi tagit fram lite olika redigeringsavtal. Det innebär att vi för en fast månadskostnad tar hand om löpande uppdateringar och eventuella ändringar på hemsidan. Nedan finns lite exempel på vad som kan ingå i ett avtal med oss.