Vi ser till att hemsidan är uppdaterad.

Förvaltning av din webbplats ger omvårdnad varje vecka! Den blir optimerad, uppdaterad och skyddad. Du kan känna lugn och trygghet i vetskapen att vi sköter det tekniska och minskar risken för intrång.

Fokusera på det du är bäst på och lämna över den tekniska förvaltningen av din webbplats till oss!

Med förvaltningen hos oss behöver du inte vara insatt i WordPress eller DotNetnuke´s digitala utveckling, vi har koll på vad som uppdateras, när och varför. Vi vet vad som behöver göras på din sajt och du kan fokusera på det du är bäst på! De tekniska uppdateringarna av ditt CMS-system, dina filer och dina tillägg måste göras, av dig eller någon annan, annars är risken stor att din webbplats drabbas av intrång eller att webbplatsen får tekniska problem.

Detta vill vi förhindra genom att sköta förvaltningen åt dig!