Att följa denna guiden garanterar inte att du följer nya GDPR-lagen fullt ut. Kontakta gärna en GDPR-konsult för att bedöma vilka nödvändiga åtgärder du bör göra. Klicka här för mer info.

Det här bör du generellt tänka på när det gäller din hemsida inför nya GDPR lagen som träder i kraft 25 maj, 2018. Svara på frågorna nedan om vilka personuppgifter du samlar in och vi ger dig också lite tips för efterlevnad av reglerna.

GDPR Checklista för hemsida

* Har du ett kontaktformulär? 

Se till att du lägger till en kryssruta som specifikt frågar användaren av formuläret om de samtycker till att du lagrar och använder deras personuppgifter för att kunna kontakta dem. Kryssrutan måste vara avmarkerad som standard. Uppge även om du kommer att skicka eller dela data med någon tredje part och i så fall vem.

* Kan besökarna lämna kommentarer någonstans på din webbsida?
Se till att du lägger till en kryssruta som specifikt frågar den som använder kommentarsfunktionen om de samtycker till att deras meddelande lagras tillsammans med e-postadressen de uppgivit för att kommentera. Kryssrutan måste vara avmarkerad som standard. Uppge även om du kommer att skicka eller dela data med någon tredje part och i så fall vem.

* Finns det något orderformulär på din webbsida eller i din e-butik?
Se till att du lägger till en kryssruta som specifikt frågar formulärets användare om de samtycker till att du lagrar och använder deras personuppgifter för att skicka ordern. Det får inte vara samma kryssruta som kryssrutan för integritetspolicy som du redan bör ha. Kryssrutan måste vara avmarkerad som standard. Uppge även om du kommer att skicka eller dela data med någon tredje part och i så fall vem.

* Har du något forum eller någon anslagstavla? 

Se till att du lägger till en kryssruta som specifikt frågar dina forumanvändare om de godkänner att du lagrar och använder deras personuppgifter och meddelanden. Kryssrutan måste vara avmarkerad som standard. Uppge även om du kommer att skicka eller dela data med någon tredje part och i så fall vem.

* Kan besökarna chatta direkt med ditt företag?
Se till att du lägger till en kryssruta som specifikt frågar chattanvändare om de samtycker till att du lagrar och använder deras personuppgifter och meddelanden. Kryssrutan måste vara avmarkerad som standard. Vi rekommenderar också att du antingen anger hur länge du kommer att lagra chattmeddelandena eller att du alltid raderar dem inom 24 timmar. Uppge även om du kommer att skicka eller dela uppgifterna med någon tredje part och i så fall vem.

*Visar du din personal på hemsidan med kontaktuppgifter?
Se till att du har din personals samtycke om att synas på företagets hemsida, Ett samtycke måste vara en frivillig, specifik och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, efter att ha fått information, godtar behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne. I syfte att säkra bevis är det viktigt att säkerställa att varje specifikt samtycke registreras och sparas.