Lagom till mässan imm Cologne den 16-22 januari publicerade vi en ny hemsida till Conform Collection

Vi fick uppdraget att producera en ny hemsida till Conform Collection AB, vi har jobbat med Conform under många år när det gäller hemsidan.

En dynamisk och mycket design-inriktad hemsida till Conform har sett dagen ljus, allt byggt i vårt publiceringsverktyg DotNetNuke. Ett arbete som ställt höga krav på design, funktion och att hemsidan ska vara lätt att navigera i.